Har du behov av ett företagslarm?

Behöver man som företagare ett företagslarm? Det korta svaret är givetvis att det beror på. Generellt kan den som har kontor eller ett lager med varor, oavsett vad och var det är, ha nytta av ett enkelt och billigt larmsystem. På marknaden finns många stora larmoperatörer med olika erbjudanden – vissa är dyrare och mer komplexa, något som långt ifrån alla har behov av.

Inom vilket segment är du verksam?

Det råder inget tvivel om att vissa branscher är mer utsatta än andra. Bland de mest utsatta företagarna finns dom som är verksamma inom bygg och inom detaljhandel. Enligt Svenskt Näringsliv (intresseorganisation), var det nära hälften av företagarna som uppgav sig vara utsatta för brott inom det gångna halvåret. Tittar man på enbart på företagare inom bygg och detaljhandel var det hela 56 procent som var utsatta för ett eller flera brott.

En annan sektor som är drabbad är transport- och besöksnäringen, som har liknande siffror – dock lite lägre, men fortfarande omkring hälften.

Förmodligen har du ett särskilt stort behov av ett företagslarm om du är verksam inom någon av följande branscher:

 • Detaljhandel
 • Bygg
 • Transport
 • Besöksnäring.

Även inom dessa segment finns det givetvis företagare som är mer utsatta än andra. Jämför till exempel en juvelerare och en som säljer lågprisprodukter. Båda är verksamma i detaljhandeln, men den första har sannolikt större behov av säkerhetslösningar än den senare.

Digitala frilansare slipper ofta kostnaden

Många frilansare som jobbar vid datorn har knappast ett behov av ett lager med produkter. Det är till och med vanligt att man inte ens har ett kontor. Desto vanligare är det kanske att man lägger krut på den digitala säkerheten, snarare än ett fysiskt företagslarm som ska skydda en lokal eller produkter.

Dock kan det vara extra viktigt att du skyddar hemmet, om det är det som är din vanliga arbetsplats. Är det här du förvarar dator och hårddiskar, som ju ditt levebröd är beroende av, så sover du kanske bättre om natten genom att höja säkerheten i hemmet.

Enkla och prisvärda företagslarm finns

De enkla varianterna av företagslarm är billiga, och det är svårt att argumentera för att man inte åtminstone bör vidta ett fåtal simpla och grundläggande säkerhetsåtgärder – även om man kanske upplever att verksamhetens säkerhet inte är hotad.

Platser och priser för UGL i Göteborg

 • Vad kostar det att gå UGL utbildning i Göteborg?
 • Var genomförs dessa kurser?
 • Vilka företag genomför dem och vad är kraven på handledarna?

UGL – I korthet

Utbildningsformen, UGL, är en mycket populär ledarskapsutbildning som från början kommer från Försvarsmakten. Den används idag både inom Försvarsmakten och via privata utbildningsföretag. I grunden handlar det om att se sig själv i förhållande till gruppen och utveckla sitt ledarskap utifrån det.

Många som åker på dessa utbildningar upplever de som mycket psykiskt krävande men samtidigt extremt utvecklande. Detta utifrån att beteenden, åsikter och förhållningssätt kan ”ställas på sin spets” i olika situationer inom gruppen.

Kostnad för UGL

Även om flera utbildningarna har samma koncept och upplägg kan priset skilja något mellan dem. En orsak är exempelvis de merkostnader som uppstår beroende på kursgård där den genomförs. I slutet av 2022 fanns det exempelvis möjlighet att boka UGL i Göteborg, eller i närområdet, för följande prisnivåer:

 • 26 900 kr
 • 28 800 kr
 • 29 800 kr

Plats – Var i Göteborg genomförs UGL?

En viktig punkt inom UGL är att deltagarna ska vara isolerade från andra större intryck. Därmed hålls dessa extremt sällan på centralt belägna hotell eller liknande. Istället genomförs de på kursgårdar i lugn miljö och där helpension kan erbjudas. Exempel på platser kring Göteborg är:

 • Gottskär Konferens
 • Vann Spa Hotel
 • Lassalyckan
 • Hällsnäs
 • Två Skyttlar
 • Lökebergs Pensionat

De ovan nämnda platserna är enbart exempel på kursgårdar omkring Göteborg där UGL genomförs. Kom ihåg att det inte är kursgården som håller i utbildningen utan detta sker av ett privat utbildningsföretag. Detta företag hyr sedan rum på kursgården vilka erbjuder helpensionat och annan service. Vid frågor om utbildningen bör alltså utbildningsföretaget kontaktas.

När – Hur ofta hålls UGL?

Det är ett begränsat antal personer som kan gå vid varje utbildningstillfälle. En vanlig gräns är att en grupp inte får vara större än 12 personer. Begränsningen gör att det istället erbjuds flera olika tillfällen. Önskas UGL en specifik vecka bör man däremot vara ute i god tid eftersom många utbildningar bokas upp lång tid i förväg.

Vilka går utbildningen?

Det är primärt företag som låter personal åka på UGL. Det är då framförallt personal som har gruppansvar eller har chefspositioner. Detta med målet att den personliga utvecklingen långsiktigt ska gynna företagets utveckling.

Få jobb som socionom genom att matchas mot uppdrag

Söker du jobb som socionom? Visst, det kanske är socionomens arbetsmarknad just nu men de rådande förhållandena på arbetsmarknaden kan som bekant snabbt förändras. Därför gör du bäst i att upprätta en kontakt med ett bemanningsföretag. Detta för att sedan låta dig matchas mot spännande uppdrag inom socionomskrået. Vilka fördelarna med detta är kan du läsa dig till nedan!

3 fördelar med att få jobb som socionom genom att matchas mot spännande uppdrag

Till fördelarna med att låta dig matchas mot spännande uppdrag via ett bemanningsföretag hör främst att:

 • Det är enklare att få jobb som socionom genom att matchas mot uppdrag. När du börjar jobba för ett bemanningsföretag kommer du snart upptäcka att det är betydligt enklare att få jobb som socionom. Detta genom att bemanningsföretaget matchar dig mot de spännande uppdrag som deras uppdragsgivare förser dem med. Du kan i hög utsträckning påverka matchningen genom att berätta för din kontaktperson vilka behov, förutsättningar och preferenser du har.
 • Du kan få värdefulla tips av din kontaktperson på bemanningsföretaget. Din kontaktperson på bemanningsföretaget kan hjälpa dig på traven genom att ge dig värdefulla tips. Han eller hon kan bland annat tipsa dig om hur du kan förbättra din CV. Du kan även få råd kring hur du framstår bättre i personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Dessutom kan du få hjälp med att ta reda på vilken dokumentation som du bör förse dina uppdragsgivare med. Detta gör att du slipper stressa och oroa dig så mycket och kan fokusera mer på att faktiskt hitta en bra matchning.
 • Ditt bemanningsföretag känner till vilken kompetens du har. En stor fördel med att upprätta en kontakt med ett bemanningsföretag är att företaget ifråga då får en koll på din profil. De tar reda på vilken kompetens du har och hur din yrkeserfarenhet ser ut. Utifrån dessa faktorer samt dina egna önskemål och preferenser kan du sedan matchas mot spännande uppdrag hos olika uppdragsgivare. Därmed blir det lite enklare för dig att hitta spännande jobb som socionom där du kan utvecklas och samtidigt bidra med din kompetens.