Platser och priser för UGL i Göteborg

 • Vad kostar det att gå UGL utbildning i Göteborg?
 • Var genomförs dessa kurser?
 • Vilka företag genomför dem och vad är kraven på handledarna?

UGL – I korthet

Utbildningsformen, UGL, är en mycket populär ledarskapsutbildning som från början kommer från Försvarsmakten. Den används idag både inom Försvarsmakten och via privata utbildningsföretag. I grunden handlar det om att se sig själv i förhållande till gruppen och utveckla sitt ledarskap utifrån det.

Många som åker på dessa utbildningar upplever de som mycket psykiskt krävande men samtidigt extremt utvecklande. Detta utifrån att beteenden, åsikter och förhållningssätt kan ”ställas på sin spets” i olika situationer inom gruppen.

Kostnad för UGL

Även om flera utbildningarna har samma koncept och upplägg kan priset skilja något mellan dem. En orsak är exempelvis de merkostnader som uppstår beroende på kursgård där den genomförs. I slutet av 2022 fanns det exempelvis möjlighet att boka UGL i Göteborg, eller i närområdet, för följande prisnivåer:

 • 26 900 kr
 • 28 800 kr
 • 29 800 kr

Plats – Var i Göteborg genomförs UGL?

En viktig punkt inom UGL är att deltagarna ska vara isolerade från andra större intryck. Därmed hålls dessa extremt sällan på centralt belägna hotell eller liknande. Istället genomförs de på kursgårdar i lugn miljö och där helpension kan erbjudas. Exempel på platser kring Göteborg är:

 • Gottskär Konferens
 • Vann Spa Hotel
 • Lassalyckan
 • Hällsnäs
 • Två Skyttlar
 • Lökebergs Pensionat

De ovan nämnda platserna är enbart exempel på kursgårdar omkring Göteborg där UGL genomförs. Kom ihåg att det inte är kursgården som håller i utbildningen utan detta sker av ett privat utbildningsföretag. Detta företag hyr sedan rum på kursgården vilka erbjuder helpensionat och annan service. Vid frågor om utbildningen bör alltså utbildningsföretaget kontaktas.

När – Hur ofta hålls UGL?

Det är ett begränsat antal personer som kan gå vid varje utbildningstillfälle. En vanlig gräns är att en grupp inte får vara större än 12 personer. Begränsningen gör att det istället erbjuds flera olika tillfällen. Önskas UGL en specifik vecka bör man däremot vara ute i god tid eftersom många utbildningar bokas upp lång tid i förväg.

Vilka går utbildningen?

Det är primärt företag som låter personal åka på UGL. Det är då framförallt personal som har gruppansvar eller har chefspositioner. Detta med målet att den personliga utvecklingen långsiktigt ska gynna företagets utveckling.