Vem bör ansöka om en kontokredit egentligen?

Inom finansvärlden anses ofta en kontokredit vara ett värdefullt verktyg. En sådan gör det nämligen möjligt för privatpersoner att låna upp till ett visst belopp om och om igen. Detta utan att för den skull behöva skicka in flera låneansökningar. Dessutom har denna finansiella produkt även andra fördelar jämfört med ett vanligt banklån. Till exempel betalar du inte ränta på hela din kredit utan enbart på den del av denna som du utnyttjar.

Som du säkert förstår är en kontokredit ett väldigt flexibelt verktyg som du kan använda för att få lite svängrum i din ekonomi. Med detta sagt lämpar sig naturligtvis inte krediter som denna för precis alla privatpersoner där ute. Så vem bör egentligen ansöka om en sådan, kanske du undrar? Läs vidare för att få svaret!

3 sorters personer som kan vilja öppna en kontokredit

Du kan vilja överväga att öppna en kreditlina om du är en:

 • Frilansare eller gigarbetare. En kontokredit är ett flexibelt verktyg för dig som vill få lite mer flexibilitet i din ekonomi. Därför passar denna finansiella produkt bra för frilansare och gigarbetare som ofta har en ganska svängig inkomst. Vissa månader kan dessa personer tjäna mer medan de andra månader kan tjäna lite mindre pengar. Då kan en kreditlina vara ett bra alternativ för att jämna ut kassaflödet och hjälpa dem att betala sina utgifter även de månader där ekonomin är lite sämre.
 • Person med tillfälligt stora utgifter. Det finns privatpersoner i vårt land som har oregelbundna men stora utgifter vid vissa tidpunkter på året. Det kan till exempel röra sig om kostnader för att renovera bostaden, medicinska utgifter eller andra typer av kostnader. Då kan det vara värt att öppna en kreditlina för att enklare kunna hantera dessa tillfälliga men stora kostnader.
 • Höginkomsttagare med god kreditvärdighet. Är du en höginkomsttagare och har en god kreditvärdighet? Då kan du vilja utnyttja den flexibilitet som en kreditlina kan ge dig. Du kan nämligen öppna en sådan och sedan betala tillbaka de pengar som du lånar på ett flexibelt sätt. Till exempel kan du använda den för att få loss pengar till investeringar eller inköp. Men du kan även välja att nyttja den som en slags buffert för nödfall.

Hitta och välj rätt föreläsare – tips

Föreläsare är ett vanligt inslag på konferenser, kick-offer och andra typer av företagsevent och kan vara både inspirerande och en källa till nya kunskaper. För att få ut så mycket som möjligt av föreläsningen gäller det förstås att hitta rätt person för uppdraget – både utifrån syfte och andra faktorer, så som budget. Nedan följer några tips för att hitta en föreläsare som passar för alla önskemål och behov.

Utgå från syftet

Att välja en föreläsare kan vara lite klurigt – det finns ett relativt stort utbud att välja från och för att föreläsningen ska ge något är ett bra första steg att fundera över syftet. Varför en föreläsare ska anlitas?

Det kan till exempel vara för att:

 • Inspirera åhörarna
 • Sprida information och kunskap kring ett visst ämne

Fundera noggrant över vad målet egentligen är – både för att det ska vara givande och för att hitta rätt person att anlita. Dessutom för att det ska ge valuta för pengarna!

Kolla igenom utbudet av föreläsare

När du vet syftet är det enklare att hitta en passande föreläsare och här finns två alternativ – att leta på egen hand eller att kontakta en agentur. Genom en agentur kan det vara enklare att hitta en lämplig kandidat, bland annat utifrån vad syftet är men även utifrån var i landet föreläsningen ska hållas samt om det finns någon speciell budget. Att leta på egen hand tar möjligen lite längre tid men det finns också en chans att hitta personer som inte finns listade hos agenturerna.

Tillgänglighet och tillfälle

Något annat att fundera över för den som planerar att boka in en föreläsare är när det ska ske. Det kan vara klokt att vara ute i god tid med bokningen för att det ska passa både den som bokar och den som ska bokas. Vissa föreläsare har ett tight schema medan andra är mer lättillgängliga – något som kan vara värt att kolla upp i förväg.

Tänk på att också på att boka in föreläsaren vid ett tillfälle då åhörarna är villiga att sitta och lyssna – och faktiskt ha möjlighet att ta in det som sägs. En fredagseftermiddag, efter en lång vecka med jobb, är kanske inte det bästa alternativet, speciellt om syftet är att sprida kunskap. Kanske är det rent av bättre att starta i gång veckan med en inspirerande föreläsning då dom tänkta åhörarna är utvilade och på alerten efter helgen.

Viktigt att du som äger ett fritidshus sätter upp regler

Innan du välkomnar gäster att besöka ditt fritidshus är det viktigt att du klargör vilka regler som gäller. Detta oavsett om gästerna ifråga är dina egna familjemedlemmar, vänner eller betalande kunder som hyr stugan. Till att börja med behöver du komma överens med dig själv och din familj om vilka regler ni ska ha. Därefter bör dessa kommuniceras till alla personer som använder sig av fritidsboendet.

Det kan kanske kännas lite stelt och tråkigt att behöva sätta upp vissa regler. Men reglerna syftar trots allt till att säkerställa att dina gäster behandlar ditt fritidshus med respekt. En annan effekt av reglerna är också att de får ut så mycket som möjligt av sin vistelse och att de njuter av denna.

6 råd till dig som ska sätta upp regler för användningen av ditt fritidshus

När du förbereder ditt fritidsboende för att kunna ta emot gäster bör du tänka på följande saker kring ditt regelverk:

 • Tillkännage reglerna på förhand. Alla gäster bör läsa reglerna på förhand och acceptera dessa.
 • Håll det på en lagom nivå. Det finns ingen anledning att låta det hela gå överstyr. Om regelverket är alltför omfattande och nitiskt riskerar detta att ta bort det roliga från att besöka ditt fritidshus.
 • Säkerställ att dina regler efterlevs. Se till att reglerna efterlevs och var beredd att hantera eventuella överträdelser på ett bra sätt. Om du hyr ut boendet behöver du vara mer på din vakt än om det bara är du och din familj som använder stället.
 • Ta ut en depositionsavgift. Hyr du ut ditt boende till semesterfirare eller andra gäster som du inte känner privat? Då bör du på förhand ta ut en depositionsavgift som kan finansiera eventuella skador på föremål.
 • Involvera din familj. Det kan vara en bra idé att involvera familjen och gemensamt komma fram till vilka regler som ska gälla.
 • Försäkra fritidsboendet. Det är viktigt att du inte bara sätter upp regler för ditt fritidsboende utan att du även försäkrar det. Dessutom bör du säkerställa att försäkringen alltid är giltig för att minimera den finansiella risken.

Har du behov av ett företagslarm?

Behöver man som företagare ett företagslarm? Det korta svaret är givetvis att det beror på. Generellt kan den som har kontor eller ett lager med varor, oavsett vad och var det är, ha nytta av ett enkelt och billigt larmsystem. På marknaden finns många stora larmoperatörer med olika erbjudanden – vissa är dyrare och mer komplexa, något som långt ifrån alla har behov av.

Inom vilket segment är du verksam?

Det råder inget tvivel om att vissa branscher är mer utsatta än andra. Bland de mest utsatta företagarna finns dom som är verksamma inom bygg och inom detaljhandel. Enligt Svenskt Näringsliv (intresseorganisation), var det nära hälften av företagarna som uppgav sig vara utsatta för brott inom det gångna halvåret. Tittar man på enbart på företagare inom bygg och detaljhandel var det hela 56 procent som var utsatta för ett eller flera brott.

En annan sektor som är drabbad är transport- och besöksnäringen, som har liknande siffror – dock lite lägre, men fortfarande omkring hälften.

Förmodligen har du ett särskilt stort behov av ett företagslarm om du är verksam inom någon av följande branscher:

 • Detaljhandel
 • Bygg
 • Transport
 • Besöksnäring.

Även inom dessa segment finns det givetvis företagare som är mer utsatta än andra. Jämför till exempel en juvelerare och en som säljer lågprisprodukter. Båda är verksamma i detaljhandeln, men den första har sannolikt större behov av säkerhetslösningar än den senare.

Digitala frilansare slipper ofta kostnaden

Många frilansare som jobbar vid datorn har knappast ett behov av ett lager med produkter. Det är till och med vanligt att man inte ens har ett kontor. Desto vanligare är det kanske att man lägger krut på den digitala säkerheten, snarare än ett fysiskt företagslarm som ska skydda en lokal eller produkter.

Dock kan det vara extra viktigt att du skyddar hemmet, om det är det som är din vanliga arbetsplats. Är det här du förvarar dator och hårddiskar, som ju ditt levebröd är beroende av, så sover du kanske bättre om natten genom att höja säkerheten i hemmet.

Enkla och prisvärda företagslarm finns

De enkla varianterna av företagslarm är billiga, och det är svårt att argumentera för att man inte åtminstone bör vidta ett fåtal simpla och grundläggande säkerhetsåtgärder – även om man kanske upplever att verksamhetens säkerhet inte är hotad.

Platser och priser för UGL i Göteborg

 • Vad kostar det att gå UGL utbildning i Göteborg?
 • Var genomförs dessa kurser?
 • Vilka företag genomför dem och vad är kraven på handledarna?

UGL – I korthet

Utbildningsformen, UGL, är en mycket populär ledarskapsutbildning som från början kommer från Försvarsmakten. Den används idag både inom Försvarsmakten och via privata utbildningsföretag. I grunden handlar det om att se sig själv i förhållande till gruppen och utveckla sitt ledarskap utifrån det.

Många som åker på dessa utbildningar upplever de som mycket psykiskt krävande men samtidigt extremt utvecklande. Detta utifrån att beteenden, åsikter och förhållningssätt kan ”ställas på sin spets” i olika situationer inom gruppen.

Kostnad för UGL

Även om flera utbildningarna har samma koncept och upplägg kan priset skilja något mellan dem. En orsak är exempelvis de merkostnader som uppstår beroende på kursgård där den genomförs. I slutet av 2022 fanns det exempelvis möjlighet att boka UGL i Göteborg, eller i närområdet, för följande prisnivåer:

 • 26 900 kr
 • 28 800 kr
 • 29 800 kr

Plats – Var i Göteborg genomförs UGL?

En viktig punkt inom UGL är att deltagarna ska vara isolerade från andra större intryck. Därmed hålls dessa extremt sällan på centralt belägna hotell eller liknande. Istället genomförs de på kursgårdar i lugn miljö och där helpension kan erbjudas. Exempel på platser kring Göteborg är:

 • Gottskär Konferens
 • Vann Spa Hotel
 • Lassalyckan
 • Hällsnäs
 • Två Skyttlar
 • Lökebergs Pensionat

De ovan nämnda platserna är enbart exempel på kursgårdar omkring Göteborg där UGL genomförs. Kom ihåg att det inte är kursgården som håller i utbildningen utan detta sker av ett privat utbildningsföretag. Detta företag hyr sedan rum på kursgården vilka erbjuder helpensionat och annan service. Vid frågor om utbildningen bör alltså utbildningsföretaget kontaktas.

När – Hur ofta hålls UGL?

Det är ett begränsat antal personer som kan gå vid varje utbildningstillfälle. En vanlig gräns är att en grupp inte får vara större än 12 personer. Begränsningen gör att det istället erbjuds flera olika tillfällen. Önskas UGL en specifik vecka bör man däremot vara ute i god tid eftersom många utbildningar bokas upp lång tid i förväg.

Vilka går utbildningen?

Det är primärt företag som låter personal åka på UGL. Det är då framförallt personal som har gruppansvar eller har chefspositioner. Detta med målet att den personliga utvecklingen långsiktigt ska gynna företagets utveckling.

Få jobb som socionom genom att matchas mot uppdrag

Söker du jobb som socionom? Visst, det kanske är socionomens arbetsmarknad just nu men de rådande förhållandena på arbetsmarknaden kan som bekant snabbt förändras. Därför gör du bäst i att upprätta en kontakt med ett bemanningsföretag. Detta för att sedan låta dig matchas mot spännande uppdrag inom socionomskrået. Vilka fördelarna med detta är kan du läsa dig till nedan!

3 fördelar med att få jobb som socionom genom att matchas mot spännande uppdrag

Till fördelarna med att låta dig matchas mot spännande uppdrag via ett bemanningsföretag hör främst att:

 • Det är enklare att få jobb som socionom genom att matchas mot uppdrag. När du börjar jobba för ett bemanningsföretag kommer du snart upptäcka att det är betydligt enklare att få jobb som socionom. Detta genom att bemanningsföretaget matchar dig mot de spännande uppdrag som deras uppdragsgivare förser dem med. Du kan i hög utsträckning påverka matchningen genom att berätta för din kontaktperson vilka behov, förutsättningar och preferenser du har.
 • Du kan få värdefulla tips av din kontaktperson på bemanningsföretaget. Din kontaktperson på bemanningsföretaget kan hjälpa dig på traven genom att ge dig värdefulla tips. Han eller hon kan bland annat tipsa dig om hur du kan förbättra din CV. Du kan även få råd kring hur du framstår bättre i personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Dessutom kan du få hjälp med att ta reda på vilken dokumentation som du bör förse dina uppdragsgivare med. Detta gör att du slipper stressa och oroa dig så mycket och kan fokusera mer på att faktiskt hitta en bra matchning.
 • Ditt bemanningsföretag känner till vilken kompetens du har. En stor fördel med att upprätta en kontakt med ett bemanningsföretag är att företaget ifråga då får en koll på din profil. De tar reda på vilken kompetens du har och hur din yrkeserfarenhet ser ut. Utifrån dessa faktorer samt dina egna önskemål och preferenser kan du sedan matchas mot spännande uppdrag hos olika uppdragsgivare. Därmed blir det lite enklare för dig att hitta spännande jobb som socionom där du kan utvecklas och samtidigt bidra med din kompetens.

Tips för att hitta en bra advokat i Stockholm

Den som är på jakt efter en bra advokat i Stockholm kan ha en del arbete framför sig med att hitta en. Det finns flera anledningar att inte välja första bästa – bland annat för att det kan bli både dyrt och fel. Nedan följer några tips på saker som är bra att tänka på inför valet för att samarbetet ska bli så bra som möjligt.

Rättsområde

För den som behöver en bra advokat i Stockholm finns flera saker att tänka på och först och främst gäller det att hitta en advokat inom rätt område. Vilket område beror helt och hållet på vilken typ av ärende det gäller och den som inte vet det behöver såklart ta reda på det först. Gäller det till exempel en skilsmässa eller att upprätta ett äktenskapsförord är det området familjerätt som gäller.

Vanliga områden för advokater är bland annat:

 • Familjerätt
 • Arbetsrätt
 • Miljörätt

Det finns mycket bra information att hitta om juridikens olika områden på nätet. Så den som är osäker kan alltid börja med att läsa på lite, innan det är dags att börja leta efter någon som kan bistå med den hjälp som behövs.

Pris

En annan viktig sak inför valet av advokat är att fundera på vad det får kosta. Det kan skilja både hundralappar och tusenlappar beroende på vem man väljer att anlita. En bra advokat i Stockholm behöver inte nödvändigtvis kosta tusentals kronor i timmen – värt att tänka på är att alla som faktiskt får kalla sig för advokater har samma utbildning och är godkända av advokatsamfundet.

Anledningarna till att priserna kan skilja sig så mycket är för att det finns både kända och okända advokater. En del har lång erfarenhet och ett mycket gott rykte och kan tack vare det ta ett högre pris.

Välj en seriös och bra advokat i Stockholm

En bra advokat i Stockholm behöver som sagt inte vara den dyraste och den som varit bra i något annat ärende kanske inte är det i det aktuella fallet. Ett viktigt tips för att hitta och välja en bra advokat är att lita på magkänslan. Det är viktigt att kunna ha en öppen dialog med den man väljer och inte minst att känna ett stort förtroende för denne.

Butiksintroduktion

Idag är det vanligt att man har både en webbutik, en vanlig fysisk butik och en app. Såklart är det den gamla vanliga devisen att ju mer du syns, desto fler kunder blir intresserade av din butik. Att öppna en webbutik är inte så svårt, utan det handlar mest bara om att bestämma sig för vad man önskar sälja och sedan sätta igång! Som med andra saker som vi hittar online så finns det mängder av tips och råd från andra som vill hjälpa till.

Det är trevligt att man kan hitta så mycket råd och tips gratis på nätet då det gör att man kan starta upp en webbutik lätt utan att man behöver ha ett stort startkapital.