Hitta och välj rätt föreläsare – tips

Föreläsare är ett vanligt inslag på konferenser, kick-offer och andra typer av företagsevent och kan vara både inspirerande och en källa till nya kunskaper. För att få ut så mycket som möjligt av föreläsningen gäller det förstås att hitta rätt person för uppdraget – både utifrån syfte och andra faktorer, så som budget. Nedan följer några tips för att hitta en föreläsare som passar för alla önskemål och behov.

Utgå från syftet

Att välja en föreläsare kan vara lite klurigt – det finns ett relativt stort utbud att välja från och för att föreläsningen ska ge något är ett bra första steg att fundera över syftet. Varför en föreläsare ska anlitas?

Det kan till exempel vara för att:

  • Inspirera åhörarna
  • Sprida information och kunskap kring ett visst ämne

Fundera noggrant över vad målet egentligen är – både för att det ska vara givande och för att hitta rätt person att anlita. Dessutom för att det ska ge valuta för pengarna!

Kolla igenom utbudet av föreläsare

När du vet syftet är det enklare att hitta en passande föreläsare och här finns två alternativ – att leta på egen hand eller att kontakta en agentur. Genom en agentur kan det vara enklare att hitta en lämplig kandidat, bland annat utifrån vad syftet är men även utifrån var i landet föreläsningen ska hållas samt om det finns någon speciell budget. Att leta på egen hand tar möjligen lite längre tid men det finns också en chans att hitta personer som inte finns listade hos agenturerna.

Tillgänglighet och tillfälle

Något annat att fundera över för den som planerar att boka in en föreläsare är när det ska ske. Det kan vara klokt att vara ute i god tid med bokningen för att det ska passa både den som bokar och den som ska bokas. Vissa föreläsare har ett tight schema medan andra är mer lättillgängliga – något som kan vara värt att kolla upp i förväg.

Tänk på att också på att boka in föreläsaren vid ett tillfälle då åhörarna är villiga att sitta och lyssna – och faktiskt ha möjlighet att ta in det som sägs. En fredagseftermiddag, efter en lång vecka med jobb, är kanske inte det bästa alternativet, speciellt om syftet är att sprida kunskap. Kanske är det rent av bättre att starta i gång veckan med en inspirerande föreläsning då dom tänkta åhörarna är utvilade och på alerten efter helgen.