Har du behov av ett företagslarm?

Behöver man som företagare ett företagslarm? Det korta svaret är givetvis att det beror på. Generellt kan den som har kontor eller ett lager med varor, oavsett vad och var det är, ha nytta av ett enkelt och billigt larmsystem. På marknaden finns många stora larmoperatörer med olika erbjudanden – vissa är dyrare och mer komplexa, något som långt ifrån alla har behov av.

Inom vilket segment är du verksam?

Det råder inget tvivel om att vissa branscher är mer utsatta än andra. Bland de mest utsatta företagarna finns dom som är verksamma inom bygg och inom detaljhandel. Enligt Svenskt Näringsliv (intresseorganisation), var det nära hälften av företagarna som uppgav sig vara utsatta för brott inom det gångna halvåret. Tittar man på enbart på företagare inom bygg och detaljhandel var det hela 56 procent som var utsatta för ett eller flera brott.

En annan sektor som är drabbad är transport- och besöksnäringen, som har liknande siffror – dock lite lägre, men fortfarande omkring hälften.

Förmodligen har du ett särskilt stort behov av ett företagslarm om du är verksam inom någon av följande branscher:

  • Detaljhandel
  • Bygg
  • Transport
  • Besöksnäring.

Även inom dessa segment finns det givetvis företagare som är mer utsatta än andra. Jämför till exempel en juvelerare och en som säljer lågprisprodukter. Båda är verksamma i detaljhandeln, men den första har sannolikt större behov av säkerhetslösningar än den senare.

Digitala frilansare slipper ofta kostnaden

Många frilansare som jobbar vid datorn har knappast ett behov av ett lager med produkter. Det är till och med vanligt att man inte ens har ett kontor. Desto vanligare är det kanske att man lägger krut på den digitala säkerheten, snarare än ett fysiskt företagslarm som ska skydda en lokal eller produkter.

Dock kan det vara extra viktigt att du skyddar hemmet, om det är det som är din vanliga arbetsplats. Är det här du förvarar dator och hårddiskar, som ju ditt levebröd är beroende av, så sover du kanske bättre om natten genom att höja säkerheten i hemmet.

Enkla och prisvärda företagslarm finns

De enkla varianterna av företagslarm är billiga, och det är svårt att argumentera för att man inte åtminstone bör vidta ett fåtal simpla och grundläggande säkerhetsåtgärder – även om man kanske upplever att verksamhetens säkerhet inte är hotad.